Waal Prikkers gezocht!

Waal Prikkers en Prikkertjes gezocht!

De Schone en Leefbare Waal is een zeer belangrijk thema in het programma Grote Waal SAMEN STERK. Een heel mooi initiatief onder dit thema heet de Waal Prikkers. Een groep enthousiaste kinderen, met name de oudere kinderen van de 3 basisscholen in de Grote Waal, die elke laatste zaterdag van de maand een klein rondje lopen door de buurt. Uiteraard onder begeleiding van een Programma-teamlid of van Appie (van Happie Hoorn).

Aangezien het Programma GWSS op 31 december a.s stopt, zoeken we nu al vrijwilligers die de kinderen verder kunnen begeleiden bij hun rondje om de wijk weer super schoon te maken. Op elke laatste zaterdag van de maand lopen we in tijdsblokken van maximaal 2 uur een rondje door de buurten. U kunt zelf het tijdsblok kiezen dat u het beste uitkomt: van 10.00 toto 12.00 of van 12.00 tot 14.00 of van 14.00 tot 16.00 uur.

Alle spullen zijn aanwezig in het Wijklab ( in winkelcentrum Grote Beer) of zijn al op de deelnemende scholen.

Wilt u ook een handje meehelpen of heeft u nog vragen, stuur dan even een mailtje naar: t.noordeloos@hoorn.nl

Alvast dank namens het Programmateam GWSS

Poolster 37-nieuw-1

Plantenbakken Poolster opnieuw ingericht

Plantenbakken Poolster opnieuw ingericht
Bewoners rond Poolster 37 hebben onder de bezielende leiding van Hans Wortman voor een metamorfose van de plantvakken gezorgd. De gemeente, lees Ton Schuitemaker, onze Wijkcoördinator, heeft ervoor gezorgd dat de oude beplanting is verwijderd en er nieuw “groen” is besteld en afgeleverd. De bewoners hebben inmiddels de plantenvakken opnieuw ingedeeld. En wat een verschil.
Een prachtig voorbeeld van een GWSS- bewoners-initiatief en samenwerking met de gemeente om een stukje wijk mooier te maken. Wordt snel vervolgd in overige buurten. Wilt u ook bij u in de buurt wat organiseren, kom dan naar het Wijklab of stuur een mailtje naar: t.noordeloos@hoorn.nl

Intermaris & Waal Handjes

Vorig jaar heeft Robin Oud (Intermaris) de samenwerking opgezocht met Stichting Grenzeloos (Waal Handjes). Stichting Grenzeloos is een initiatief van Abderrazak Azzouzi (Appie). We werken met jongeren die via DNOdoen, Leger des Heils of Werksaam bij Appie komen. De jongeren gaan met Appie mee en hebben zo een dagritme en behouden hun werkritme. En het zijn toppers. Samen hebben we al veel projecten gedaan. Met mooie resultaten en tevreden bewoners. We helpen een bewoner als die daar zelf niet (goed) toe in staat is. Dat doen we alleen als de bewoner meehelpt en het initiatief neemt.  Het geeft mij de mogelijkheid om in contact te komen met bewoners en netwerkpartners, om achter de voordeur te komen en bewoners in contact met elkaar te brengen. Een bewoner is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin, maar we willen ook meedenken.   Afgelopen week hebben we weer een aantal tuinen aangepakt. Deze keer ook samen met SteenBreek (Stenen eruit en plantjes erin). We blijven bewoners helpen. Samen, omdat alleen soms best lastig is. Ik ben trots op de Waalhandjes en onze resultaten.

Handhaving nu op vrijdag aanwezig in Wijklab

Het Wijklab in winkelcentrum Grote Beer krijgt steeds meer partners. Vanaf september is Handhaving aanwezig in het Wijklab. Alle even weken op vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur.

De Alliantie Markermeerdijken komen op woensdagmiddag in de even weken tussen 15.00 en 17.00 uur.

Inmiddels zijn er 2 studenten van InHolland met het thema Leefbare en Schone Waal bezig aan een mooie opdracht in het kader van hun opleiding Social Work. Zij zullen een jaar hiermee bezig zijn.