Frits Pijtak

Frits Pijtak

Intermaris & Waal Handjes

Vorig jaar heeft Robin Oud (Intermaris) de samenwerking opgezocht met Stichting Grenzeloos (Waal Handjes). Stichting Grenzeloos is een initiatief van Abderrazak Azzouzi (Appie). We werken met jongeren die via DNOdoen, Leger des Heils of Werksaam bij Appie komen. De jongeren gaan met Appie mee en hebben zo een dagritme en behouden hun werkritme. En het zijn toppers. Samen hebben we al veel projecten gedaan. Met mooie resultaten en tevreden bewoners. We helpen een bewoner als die daar zelf niet (goed) toe in staat is. Dat doen we alleen als de bewoner meehelpt en het initiatief neemt.  Het geeft mij de mogelijkheid om in contact te komen met bewoners en netwerkpartners, om achter de voordeur te komen en bewoners in contact met elkaar te brengen. Een bewoner is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin, maar we willen ook meedenken.   Afgelopen week hebben we weer een aantal tuinen aangepakt. Deze keer ook samen met SteenBreek (Stenen eruit en plantjes erin). We blijven bewoners helpen. Samen, omdat alleen soms best lastig is. Ik ben trots op de Waalhandjes en onze resultaten.