Handhaving nu op vrijdag aanwezig in Wijklab

Het Wijklab in winkelcentrum Grote Beer krijgt steeds meer partners. Vanaf september is Handhaving aanwezig in het Wijklab. Alle even weken op vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur.

De Alliantie Markermeerdijken komen op woensdagmiddag in de even weken tussen 15.00 en 17.00 uur.

Inmiddels zijn er 2 studenten van InHolland met het thema Leefbare en Schone Waal bezig aan een mooie opdracht in het kader van hun opleiding Social Work. Zij zullen een jaar hiermee bezig zijn.